Joe Frex


Crystal Clear Glass Tamper - Joe Frex
Joe Frex  

Crystal Clear Glass Tamper - Joe Frex

$59.95

Espresso Spoons - Set of 6
Joe Frex  

Espresso Spoons - Set of 6

$13.90

Cappuccino Spoons - Set of 6
Joe Frex  

Cappuccino Spoons - Set of 6

$14.90

Long Spoons - Set of 6
Joe Frex  

Long Spoons - Set of 6

$16.90

Milk Thermometer
Joe Frex  

Milk Thermometer

$9.95

Steam Wand Brush - Joe Frex
Joe Frex  

Steam Wand Brush - Joe Frex

$9.95

Portafilter Brush - Joe Frex
Joe Frex  

Portafilter Brush - Joe Frex

$9.95

Classic Tamping Station - Joe Frex
Joe Frex  

Classic Tamping Station - Joe Frex

$49.95

Bottomless Portafilter Keyring
Joe Frex  

Bottomless Portafilter Keyring

$13.95

Latte Art Tool Set
Joe Frex  

Latte Art Tool Set

$49.95

Espresso 60ml Measure Glass - Joe Frex
Joe Frex  

Espresso 60ml Measure Glass - Joe Frex

$15.00

Digital Coffee Pocket Scale - Joe Frex
Joe Frex  

Digital Coffee Pocket Scale - Joe Frex

$34.95

Latte Art Pen - Joe Frex
Joe Frex  

Latte Art Pen - Joe Frex

$24.95

Coffee Machine Shot Digital Timer - Joe Frex
Joe Frex  

Coffee Machine Shot Digital Timer - Joe Frex

$14.95

Spoon Scale - Joe Frex
Joe Frex  

Spoon Scale - Joe Frex

$34.95

Gunmetal Tamper Keyring
Joe Frex  

Gunmetal Tamper Keyring

$13.95

350ml Soy Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

350ml Soy Milk Jug - Joe Frex

$19.90

590ml Lactose Free Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

590ml Lactose Free Milk Jug - Joe Frex

$23.90

590ml Soy Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

590ml Soy Milk Jug - Joe Frex

$23.90

350ml Skim Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

350ml Skim Milk Jug - Joe Frex

$19.90

350ml Lactose Free Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

350ml Lactose Free Milk Jug - Joe Frex

$19.90

White 350ml Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

White 350ml Milk Jug - Joe Frex

$32.95

350ml Black Milk Jug - Joe Frex
Joe Frex  

350ml Black Milk Jug - Joe Frex

$32.95